Er wordt stevig geld gereserveerd voor mensen met een laag en midden-inkomen die in de problemen raken door inflatie, energiecrisis en pech. Voor het eerst in de geschiedenis van Zeist wordt daar 850.000 euro structureel per jaar voor uitgetrokken. Als GroenLinks hebben we ook aangekondigd dat we bij de bespreking van de kadernota in mei dat bedrag willen aanvullen als blijkt dat de nood groter is dan de reserve.

Er wordt ook serieus geld uitgetrokken voor klimaat, milieu, natuur en biodiversiteit. Door onze aanhoudend aandringen op dit belang zijn er bedragen van in totaal 5 ton uitgetrokken voor de komende vier jaar voor de uitwerking van de biodiversiteitsvisie; daarnaast zijn grotere bedragen gereserveerd voor de uitvoering van de bijbehorende plannen. Via een met meerderheid aangenomen motie hebben we het college opgeroepen te investeren in het structureel binnenhalen van ecologische kennis (in plaats van inhuur) waarmee we een belangrijke belofte uit het verkiezingsprogramma hebben waargemaakt.

Bij de verkiezingscampagne is veel gesproken over woningbouw en ook daarin wordt stevig geïnvesteerd zodat er echt werk kan worden gemaakt aan het duurzaam en natuur-inclusief ontwikkelen van woningbouw bij station Driebergen-Zeist én in Huis ter Heide en de Willem Arntz Hoeve. Daarom zijn we extra blij met de ecologische kennis!

Ook aan de vluchtelingen is gedacht door structureel geld beschikbaar te stellen voor de ondersteuning van opvang van Afghanen, Oekraïners en een AZC bij het kamp van Zeist. We zijn er trots op dat Zeist meer dan een steentje bijdraagt aan de nood van vluchtelingen en statushouders.

Al die plannen zijn mogelijk omdat er gelukkig meer geld vanuit het rijk beschikbaar is gesteld, ongeveer 16 miljoen voor de komende vier jaar. Wij waken er als GroenLinks ook voor dat die gelden eerlijk besteed worden en niet ingezet worden voor lastenverlichting waar alleen de gefortuneerden van profiteren.

Kortom: met deze eerste begroting in deze periode maken we een mooie GroenLinkse start.