GroenLinks wil een feestelijke jaarwisseling 2019-2020

Veel inwoners van Zeist zijn helemaal klaar met het vuurwerk. Als het aan de fractie van GroenLinks ligt, komt er dan ook een verbod op consumentenvuurwerk, zoals knalvuurwerk en vuurpijlen. Als alternatief stelt de fractie een vuurwerkshow voor, waardoor de jaarwisseling weer een feestje wordt voor iedereen. De gemeenteraad debatteerde over dit voorstel op 15 januari jl.

GroenLinks is vóór een vuurwerkverbod omdat de jaarwisseling een feest voor iedereen dient te zijn; maar uit reacties van inwoners en dierenartsen blijkt dat dit absoluut niet het geval is; Inwoners met een visuele of auditieve beperking ervaren rond de jaarwisseling ernstig belemmeringen in hun vrijheid door het knalvuurwerk; dat past niet in een inclusieve samenleving; de afval en de uitstoot van fijnstof, zware metalen en CO2 door vuurwerk is een te zware belasting voor onze gezondheid, voor het milieu en is niet in overeenstemming met onze klimaatdoelstellingen;

GroenLinks wil een alternatief voor het consumentenvuurwerk door op een centrale plek een vuurwerkshow te organiseren. Het is een positieve manier is om het afsteken van individueel vuurwerk terug te dringen en zo de jaarwisseling weer een feest van ontmoeting, contact en samen beleven kan worden.

Indieners van het voorstel, CU/SGP, D’66 en GroenLinks stuitten echter op groot verzet van de wethouder en de fracties van CDA, VVD en PvdA. Zij zien niets in een verbod en zeiden het voorstel zeker niet te steunen. Wethouder Fluitman erkende dat er veel mis is met de viering van oud en nieuw, maar zolang de wet niet aangepast is, kan en wil hij vuurwerk niet verbieden. Hij was ook niet bereid onderzoek te doen naar een verbod op vuurwerk vooruitlopend op veranderende wetgeving. De wethouder was enkel bereid om het aantal vuurwerkvrijzones uit te breiden. Vreemd genoeg calculeert hij bij voorbaat in dat er bij festiviteiten iets mis kan gaan. De wethouder was bereid de mogelijkheid van een vuurwerkshow te onderzoeken.

Doordat het voorstel geen meerderheid zou halen als het verbod op vuurwerk er in zou blijven staan, hebben de indieners het voorstel aangepast. Er komt nu een onderzoek met de samenleving naar alternatieven, zodat de jaarwisseling weer een feest voor iedereen is; ook als dat inhoudt dat er een vuurwerkverbod zou moeten komen.

 

Op het voorstel voor een vuurwerkverbod en vuurwerkshows zijn veel steunbetuigingen bij de gemeenteraad binnen gekomen. Daaruit blijkt dat veel inwoners het verbod wel steunen. Hierna volgt een korte samenvatting van de lokale reacties:

  • De initiatiefgroep vuurwerkvrije zones; zij hebben in 2015 ervoor gezorgd dat in Zeist vuurwerkvrije zones zijn gekomen. Zij pleiten voor een vuurwerkshow. 20-30% van de inwoners zegt dat zij dan zelf geen vuurwerk meer zullen afsteken.
  • Een inwoonster van de Torenflat die met haar blindengeleidehond pleit voor een verbod op knalvuurwerk, omdat zij voor haar vrijheid afhankelijk is van haar geleidehond.
  • Dierenartsen pleiten voor een verbod op knalvuurwerk en betere handhaving. Huisdieren ervaren veel stress van het geknal en krijgen medicatie om deze tijd door te komen. Maar het geknal begint al zover van tevoren dat dierenartsen voor een onmogelijke opgave staan.
  • Een inwoonster, die ons met confronteert met het afval van vuurwerk en de enorme uitstoot van fijnstof en CO2 en zware metalen. Dit geeft veel overlast o.a. voor mensen met COPD.
  • Het bestuur van het GGPZ dat aandacht vraagt voor dove en blinde mensen die veel last hebben van het voortijdige geknal; zij pleiten voor een landelijk vuurwerkverbod en het inperken van de verkoop van vuurwerk
  • Lillys Plastic Pickup pleit voor een verbod op consumentenvuurwerk.

Landelijke reacties:

  • Uit onderzoek door de Onderzoeksraad voor de Veiligheid blijkt dat 40% van de slachtoffers van vuurwerk omstanders zijn. De OVV adviseert een verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen. Ook de politie pleit voor een verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen. De onderzoekraad voor de veiligheid ziet een centrale vuurwerkshow als een van de maatregelen die gemeenten kunnen nemen voor een veiliger verloop van de jaarwisseling.
  • Het landelijk vuurwerkmanifest dat pleit voor een vuurwerkverbod meldt, dat er 78.000 mensen en 1400 organisaties het manifest hebben ondertekend. Daaronder zijn veel organisaties, zoals de Vogelbescherming, de dierenbescherming, trauma artsen, oogartsen, oogvereniging en nog vele andere.

Motie: Onderzoek vuurwerkverbod en alternatieve show

Artikel Algemeen Dagblad: Geen vuurwerkverbod voor Zeist, wél een onderzoek om van jaarwisseling weer een echt feest te maken