Tram bij het gemeentehuis Zeist
Tram bij het gemeentehuis Zeist

Interview met Gerard van Vliet

Waarom een tramverbinding naar Utrecht zo’n gek idee nog niet is

Gerard van Vliet staat op plaats 6 op onze lijst en is daarmee onze hoogste nieuweling. Hij woont al sinds de jaren tachtig in de provincie Utrecht en sinds 2009 in Zeist. We spraken hem over het al langer bestaande idee om de sneltram van Utrecht door te trekken naar Zeist.

Vertel eens, Gerard, waarom is een tramverbinding met Utrecht een goed idee?

Hoogwaardig openbaar vervoer kan extra asfalt voorkomen. Meer asfalt is een heilloze weg en lost ook de verkeersknelpunten niet op. Een oplossing op de ene plaats vergroot het verkeersinfarct op een andere. De toenemende vervoersbewegingen in deze regio kunnen alleen goed worden opgevangen met hoogwaardig openbaar vervoer.

Ik ben niet alleen voorstander van een tramverbinding naar Zeist maar ook van goede fietsverbindingen tussen gemeenten als Utrecht, Zeist en Utrechtse Heuvelrug. Vanuit Zeist op de fiets naar Utrecht is alleen niet voor iedereen een optie. De tram is dan een goed alternatief.

En een goede tramverbinding van Zeist naar Utrecht kan ook helpen om verstokte automobilisten uit hun motorvoertuig te halen. Een tramverbinding blijkt voor velen een aantrekkelijker alternatief dan buslijnen.

Het Akkoord van Parijs maakt dat alle gemeenten, ook Zeist, belangrijke stappen voorwaarts moeten zetten. De rijksoverheid en provincies kunnen het niet alleen, ook gemeenten moeten daarvoor volop aan de slag. Een tramverbinding naar Zeist helpt fors bij het verminderen van het aantal autokilometers en dus de CO2-uitstoot.

Zie je de tram dus als vervanger van de auto?

Ja, een belangrijk deel van het verkeer dat in de ochtend- en avondspits op de Utrechtseweg vast staat, is regionaal verkeer. Met de tram ben je straks vanuit Zeist zo in hartje Utrecht. Bijkomende voordelen zijn trouwens een afname van het parkeerprobleem en een verbetering van de luchtkwaliteit.

Zie je de tram ook als vervanger van busvervoer?

Ja, de tram kan een deel van het busvervoer goed vervangen. Met de aanleg van deze tramverbinding is een hogere en betrouwbaardere doorstroming mogelijk. Door grote aantallen bussen te vervangen door een tramverbinding verlaag je de CO2-uitstoot verder, gaat de luchtkwaliteit erop vooruit en wordt de geluidsoverlast minder.

Aan welk tracé wordt gedacht voor deze tramverbinding en welke gevolgen heeft dit voor Zeist?

Het idee is een verbinding vanaf de Uithof langs de Utrechtseweg naar Zeist. Aanleg van de trambaan dichtbij deze al bestaande infrastructuur heeft de minste impact op de omgeving. Sommige mensen vrezen het doortrekken van deze tramverbinding naar station Driebergen-Zeist, maar dat is om meerdere redenen geen reële optie. Waar het eindpunt van deze tramverbinding in Zeist het beste en met de minste impact op de omgeving kan komen te liggen, moet met de bewoners en met elkaar goed worden bekeken. De bestaande gedachten gaan uit naar een eindpunt in de buurt van het Montessori Lyceum Jordan, al zijn er ook mensen die de tram graag door willen trekken naar Zeist West/Vollenhove, mogelijk zelfs het Handelscentrum.
Een tram naar Utrecht is een ingrijpende beslissing. Mmaar gezien de voordelen voor bewoners en milieu is het belangrijk om voor die beslissing te gaan.