Bijstelling masterplan buitensport

In december 2019 heeft de raad besloten om het sportcomplex Noordweg niet uit te breiden. GroenLinks was niet rouwig dat de aankoop van de Noordweg niet doorging. De ecologische en cultuurhistorische waarde en de kwetsbaarheid van het gebied, blijft het waard om aandacht voor te vragen. Echter betekent dit wel dat er een alternatief moet komen voor de voorzieningen die deze uitbreidingen zouden bieden.  De bijstelling van het plan is gericht op een goede toekomst voor de verenigingen SV Zeist, SV Saestum en HSV Phoenix. Er is gezocht naar goede onderlinge samenwerking en betere kwaliteit van accommodaties, zodat de verenigingen meer leden krijgen. Het doel is geweest om een juiste balans te vinden tussen verenigingsbelangen, omwonenden en groene groepen.

Voor HSV Phoenix is dit de beste plek om 2 velden te realiseren en het jaarlijkse internationale toernooi te organiseren. Met deze locatie krijgt HSV Phoenix de mogelijkheid om meer leden te werven uit omliggende buurten en wijken, zoals Vollenhove. Ook voor indirect betrokken voetbalvereniging Jonathan is deze ontwikkeling van belang om te kunnen groeien. De ontwikkeling van Sportpark Dijnselburg biedt de kans Phoenix en SV Zeist samen te brengen. Het plan krijgt ook veel steun vanuit de vereniging SV Zeist.

Voetbalvereniging SV Saestum kan met de inbreiding van drie velden verder groeien en zichzelf ontwikkelen. Voor zowel de locatie sportpark Dijnselburg als voor de locatie sportpark Noordweg zijn herindelingsplannen uitgewerkt die zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke uitgangspunten van het Masterplan zijn gebleven. Het geld dat is bespaard met het stoppen van het Noordweg-traject, kan nu in het nieuwe masterplan worden gestoken.

Daarnaast worden de sportparken vrij toegankelijk. Bij Saestum aan de Noordweg zijn er al jarenlang goede ervaringen met het vrij toegankelijk zijn van het park. Bij Dijnselburg is het idee is om op het sportpark ook diverse (ongeorganiseerde) beweegmogelijkheden te bieden. In gesprekken met de buurt zal de definitieve invulling hiervan vormkrijgen. Ook om het park heen moeten meer beweegmogelijkheden in de openbare ruimte komen, waar de omwonenden gebruik van kunnen maken. Dan kunnen kinderen in hun vrije tijd ook zelf sporten!

 

Duurzaamheid

Duurzaamheid is in dit plan een belangrijk uitgangspunt geweest. Zo is het in dit bijstellingsvoorstel gelukt om de herinrichting geheel binnen de bestaande complexgrenzen uit te voeren. Hierdoor kunnen landschap en natuur worden behouden en versterkt. Ook voor de verlichting is duurzaamheid als criterium meegenomen: alle nieuwe veldverlichting wordt LED-verlichting. Deze verlichting is energiezuinig.

 

Verdere proces

Bij de start van het seizoen 2022/2023 zouden de aanpassingen van sportpark Dijnselburg en de “nieuwe Noordweg” voltooid moeten zijn. Hiermee zou dit deel van het masterplan zijn voltooid. GroenLinks zou hier erg blij mee zijn! Blikkenburg-West is het laatste deel van het masterplan, maar daar hoeven de sportclubs niet meer te verhuizen.