In 2030 wil de gemeente Zeist klimaatneutraal zijn binnen de grenzen van de gemeente. Dat is vastgelegd in de Brede Milieuvisie voor Zeist. Op dit moment worden in het gemeentehuis de puntjes in op de i gezet om de weg daarnaartoe te beschijven, in de “Roadmap Energietransitie Zeist”.
Als Burgemeester en Wethouders de Roadmap hebben vastgesteld, bieden ze het aan de gemeenteraad aan om erover te besluiten. Ik verwacht dat dit nog voor de zomervakantie gebeurt.

Doelstelling

“Klimaatneutraal in 2030” zou betekenen dat dezelfde hoeveelheid energie die verbruikt wordt binnen de grenzen van de gemeente ook opgewekt wordt binnen diezelfde grenzen. Denk hierbij aan energie voor het verwarmen van woningen en bedrijven, elektriciteit die wij allemaal dagelijks gebruiken maar ook energie gebruikt door industrie of landbouw en mobiliteit. Mobiliteit betreft onze eigen auto’s maar ook het OV en zelfs het (vracht)verkeer dat door onze gemeente rijdt over de A28.

Roadmap

De Roadmap brengt in beeld hoe wij, inwoners van Zeist, dit lokale doel kunnen bereiken en wat we daarvoor moeten doen. In de Roadmap worden keuzes gemaakt, wat pakken we nu op en wat kunnen we later doen?
De Roadmap is een belangrijke schakel tussen het doel, de ambitie, en de daadwerkelijke projecten waarmee dat doel wordt gerealiseerd. Hierbij wordt o.a. gebruik gemaakt van het energieplan van SamenDuurzaamZeist.
De besluitvorming over de Roadmap in de gemeenteraad is dan ook een belangrijke mijlpaal.

Transitie

Welke elementen verwacht ik in de Roadmap?

De energietransitie kent 3 belangrijke onderdelen:

  1. Het opwekken van duurzame energie.
  2. Het besparen van energieverbruik.
  3. Het transformeren van systemen door technische innovatie.

Opwekken van energie doe je kleinschalig, door het plaatsen van zonnepanelen op je eigen dak, of grootschalig met bijvoorbeeld zonneparken of windmolens.
Besparen op energieverbruik doe je door het isoleren van je huis of bedrijfspand en door vaker de fiets te pakken in plaats van de auto.
Transformeren doe je door bijvoorbeeld een elektrische auto te rijden in plaats van een op fossiele brandstof of door het plaatsen van een warmtepomp. Ook het vervangen van een gaskookplaat door een inductiekookplaat en verwarming door gas vervangen door een warmtenet vallen onder transformatie. Dit is natuurlijk alleen zinvol wanneer dit samen gaat met het opwekken van schone energie.

Mindset

Kan de gemeente dit alleen? Nee. De energietransitie vraagt een bijdrage van alle inwoners van de gemeente Zeist. Een gedeelde mindset, dat dit doel de moeite waard is, dat elke bijdrage van elke inwoner waardevol is, dat een bijdrage van elke inwoner noodzakelijk is, is voorwaarde voor het slagen van dit project.

Tijd

We hebben nog even de tijd tot 2030 maar de gemeente moet nu wel de regie op zich nemen. Laat de Roadmap maar komen zodat we weten waar we moeten beginnen.”

Falco van ’t Riet
(gemeenteraadslid voor GroenLinks)