Ondertunneling van de Utrechtseweg: veiliger voor fietsers en voetgangers!

Net voor de coronacrisis heeft de Raad, met steun van GroenLinks, een voorstel aangenomen over de ondertunneling van de Utrechtseweg tussen de Dreef en de Kromme-Rijnlaan. Fietsers en voetgangers kunnen zo veiliger aan de andere kant komen, en het OV en auto’s zullen beter doorstromen.

Voor GroenLinks had er wel meer ruimte voor het OV mogen zijn. Het voorstel was echter al meerdere jaren in voorbereiding en kwam met provinciale financiering, waardoor het nog lastig aan te passen was. GroenLinks heeft wel toezeggingen van de wethouder gekregen om drie oversteekplekken op de Kromme-Rijnlaan veilig te maken. Wij hebben eerder reacties gehad van inwoners, dat deze oversteekplekken onveilig zijn. Het gaat over de oversteekplekken van buurtbewoners en andere Zeistenaren, die bijvoorbeeld naar de sportvelden aan de Noordweg willen gaan of naar Utrecht (Science Park) willen fietsen, via de Bisschopsweg. 

Na aandringen van GroenLinks heeft de wethouder ook een toelichting gegeven om van de Noordweg, tot de gemeentegrens van de Bilt, een veilige fietsstraat te maken. Overleg loopt al! De wethouder had in een eerdere fase al een robuustere, groenere aankleding toegezegd.
Binnenkort wordt er gewerkt aan een nieuwe mobiliteitsvisie voor Zeist. Daarin zal de fractie van GroenLinks zich inzetten voor een versterking van de ruimte voor het OV en een toekomstvisie voor de Utrechtseweg.