Nogmaals neemt GroenLinks krachtig afstand van het gebruik van nep-accounts op social media en het herhaaldelijk ontkennen hiervan door Camstra. Juist voor een volksvertegenwoordiger is zuiverheid en nuance in het debat essentieel voor de politieke meningsvorming, en het onder een andere naam spreken doet fors afbreuk aan het vertrouwen in de politiek. 
Samenwerking, in het bijzonder in de raad, vraagt elkaar vertrouwen, telkens afstemmen, verschillen accepteren en elkaar in het midden ontmoeten.

GroenLinks reageert met opluchting op dit rapport en richt haar blik op de toekomst. Met hernieuwde energie zet de fractie haar politieke werk voort. Onder leiding van de nieuwe fractievoorzitter Roel van Nieuwstadt en het bestuur gaat GroenLinks Zeist aan de slag met de aanbevelingen van de commissie.

Het rapport is integraal aangeboden aan de raadsleden van Zeist, en is hieronder te downloaden.