Over de uitslag

Lijsttrekker en fractievoorzitter Roel zeg over deze uitslag: 
“Wij bedanken alle stemmers voor hun deelname aan het democratisch proces en wij bedanken vooral de 20,7% van de kiezers die met hun stem hun vertrouwen hebben gegeven aan GroenLinks. We zijn ons bewust van de verantwoordelijkheid en gaan ons met hart en ziel de komende 4 jaar inzetten voor alle inwoners van Zeist.”

Voorkeursstemmen

Namens GroenLinks heeft Laura de meeste stemmen gekregen. Een waardering voor 4 jaar hard werken als wethouder – met oog voor de zwakkeren in de Zeister samenleving.
Na lijsttrekker Roel kregen ook ons jonge talent Silke en onze energieke campagneleider Martine voldoende voorkeursstemmen (een kwart van de kiesdeler) voor een zetel. Ook Rachida haalde deze grens, maar kiest ervoor deze zetel niet in te nemen. Lees verderop haar verklaring hierover. Ans Pereboom kwam slechts 7 stemmen tekort voor een voorkeurszetel.
Conform de kieslijst zijn Falco, Gerard en Bas ook gekozen in de gemeenteraad van Zeist.

Zeist kiest voor vrouwen

Niet alleen bij GroenLinks (66% stemmen op een vrouw, bij een mannelijke lijsttrekker) gaan er veel voorkeursstemmen naar vrouwen. Buiten de lijsttrekkers weten 15 vrouwen meer dan een kwart van de kiesdeler te behalen tegenover slechts 4 mannen. Allen gefeliciteerd met dit duidelijke signaal van de kiezer: Zeist wil meer vrouwen in de politiek en in de raad!

Rachida over de voorkeursstemmen

Rachida kiest er dus voor deze voorkeurszetel niet in te nemen. 
Rachida: “Vier jaar geleden ben ik met voorkeursstemmen in de raad gekozen. Dat was een enorme eer. Het raadswerk was erg nuttig en leerzaam, maar vanwege persoonlijke omstandigheden soms ook erg zwaar.
Vanwege deze persoonlijke omstandigheden heb ik mij bewust op de eervolle laatste plaats als lijstduwer van GroenLinks laten kiezen, en heb ik ook geen campagne voor mezelf gevoerd.
Dat ik opnieuw voldoende voorkeursstemmen heb gekregen is wederom een grote eer. Ik vind het mooi dat ik GroenLinks op deze manier alsnog aan stemmen heb kunnen helpen. Maar ik heb bewust voor een onverkiesbare plaats gekozen en zal deze zetel daarom niet innemen. Ik geef graag een ander de gelegenheid om zitting te nemen in de raad. 
Dat neemt niet weg dat ik de kiezers hartelijk wil bedanken voor het vertrouwen in mij en in GroenLinks!”