Afgelopen vrijdag (18 juni) was de officiële opening van het regenboogzebrapad in Zeist! Het regenboogzebrapad is er gekomen door de regenboogagenda, een initiatief van de jongerenraad. Jens Bosman:  “Een aantal jaar geleden constateerde COC Midden-Nederland, een belangenorganisatie, dat de situatie voor LHBTI+’ers in Zeist zeer slecht was. Wij zijn toen aan de slag gegaan met een regenboogagenda. De agenda bestaat uit vijf punten, één daarvan is inderdaad het regenboogzebrapad, om de zichtbaarheid te vergroten. Ook gaat de agenda over het begeleiden van GSA’s, dat zijn clubjes op middelbare scholen die LHBT’ers helpen met het gevoel van veiligheid. Nu ligt het regenboogzebrapad er en daar zijn we ontzettend blij mee! Het ligt op een goede, zichtbare plek en we hebben veel positieve reacties gekregen!”

GroenLinks vindt dat de regenboogagenda een cruciale rol speelt in het vergroten van de acceptatie van LHBTI+’ers, zodat iedereen zichzelf kan zijn en lief kan hebben wie die lief heeft! We zijn erg trots dat Zeist zich één van de veertig gemeentes met een regenboogzebrapad mag noemen. 

Jens en Silke
Silke Zwart in gesprek met Jens Bosman over de regenboogagenda