Raadsvoorstel: "stimuleer scholen tot duurzaamheid via competitie"

GroenLinks komt op 21 april met een raadsvoorstel om middelbare scholen in Zeist via een competitie te stimuleren hun ecologische voetafdruk te verkleinen. Denk daarbij aan energiereductie, opwekking van hernieuwbare energie, vermindering van watergebruik en het reduceren van afval. Concreet vraagt GroenLinks het college om geld vrij te maken, zodat de scholen kunnen deelnemen aan het internationale programma Eco-Schools. Verschillende middelbare scholen hebben al interesse getoond in deelname. Als de gemeenteraad het voorstel aanneemt, kunnen de scholen in september 2016 starten met de competitie. 

In december 2015 hebben de wereldleiders maatregelen afgesproken die de opwarming van de aarde moeten beperken om zo een klimaatramp te voorkomen. Dit vraagt een grote inspanning. Ook middelbare scholen kunnen een steentje bijdragen. Zowel omdat scholen vaak nog veel duurzamer kunnen werken, als omdat zij hiermee de jongere generatie bewust maken van de noodzaak om duurzamer te leven.

Scholen hoeven het wiel niet zelf uit te vinden. In het programma Eco-Schools is al veel ervaring opgedaan. Eco-Schools is hét internationale keurmerk voor duurzame scholen, waaraan 46.000 scholen in 58 landen deelnemen. In Nederland doen momenteel 56 middelbare scholen mee. Aan de hand van zeven stappen en tien thema’s werken scholen onder deskundige begeleiding aan invoering van duurzaamheid. Scholen die het programma helemaal doorlopen, ontvangen het keurmerk, de Groene Vlag.

GroenLinks ziet graag dat alle middelbare scholen in Zeist aan het programma meedoen en dat Zeist straks de eerste gemeente is waar alle middelbare scholen het keurmerk Eco-School dragen. Om scholen extra tot deelname te stimuleren, doet GroenLinks twee voorstellen: 1) organiseer een competitie tussen de scholen: het wedstrijdelement zal scholieren extra motiveren; 2) Financier als gemeente de deelnamekosten van de 1e twee jaar: daarmee wordt de drempel om deel te nemen voor de schoolbesturen verder verlaagd. Verschillende middelbare scholen zijn al enthousiast om mee te doen aan de competitie.