Zeist toegankelijk voor iedereen
Zeist toegankelijk voor iedereen

Raadvoorstel Zeist toegankelijk voor iedereen

Voor mensen met een handicap zit het dagelijkse leven vol grote en kleine hindernissen. Ergens lunchen of vergaderen. Vaak staan wij er niet bij stil hoe zij er moeten komen en of zij eigenlijk überhaupt binnen kunnen komen. Wij vragen ons niet af of we naar het toilet kunnen, hoe we een deur kunnen openen, op de eerste verdieping moeten komen, dat is voor de meeste van ons vanzelfsprekend. Hindernissen kunnen fysiek zijn, maar ook sociaal of gewoon een gebrek aan heldere informatie.

In juli 2016 is het VN-verdrag voor de rechten van personen met een handicap van kracht geworden. Nu breekt de fase van invoering aan: overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties benoemen in deze fase de activiteiten om het Verdrag geleidelijk werkelijkheid te maken. Ook in Zeist valt op dit punt werk te verrichten.

GroenLinks vraagt aan de raad middelen beschikbaar te stellen voor het maken van een overzicht van maatregelen en activiteiten, die in Zeist nodig zijn om hindernissen weg te nemen: een zogenaamde nulmeting. Vervolgens wordt in overleg met ervaringsdeskundigen en samenleving een fasering en prioritering aangegeven: de Lokale Inclusie Agenda.

Klik op het woord RAADSVOORSTEL voor de tekst van het voorstel.