Er zijn gesprekken gevoerd met inwoners en organisaties in Zeist, om te onderzoeken welke inzet vanuit de gemeente nodig en wenselijk is. In september 2019 vond een verdieping van de thema’s veiligheid, zichtbaarheid, zorg & welzijn en ontmoeting plaats. Aan diverse inwoners en organisaties werd gevraagd hoe zij dit in wilden richten. Ook werd het belang van extra inspanningen voor zowel LHBTIQ+-jongeren als ouderen besproken. De Jongerenraad Zeist heeft het initiatief genomen om een raadsvoorstel in te dienen voor het opstellen van een regenboogagenda. Jens Bosman was lid van de Jongerenraad en nauw betrokken bij de Regenboogagenda.Jens: “Het was een lang proces, maar het ontzettend waard. We merkten bij de gesprekken met bewoners in Zeist dat er behoefte was aan meer zichtbaarheid en concrete actie voor meer acceptatie en beleid vanuit de gemeente. Niet alleen jongeren, maar ook oudere LHBTIQ+’ers, bijvoorbeeld in verzorgingstehuizen, lopen nog te vaak tegen stigma’s en discriminatie aan. Met ons plan versimpelen we het melden van discriminatie en maken we het bestaan van de gemeenschap zichtbaar op straat. Zo laten we zien dat ook leden van de LHBTIQ+-gemeenschap volwaardige inwoners van de gemeente zijn.”

Waar staat LHBTIQ+ voor en waar lopen zij tegenaan?

Onder de parapluterm LHBTIQ+ vallen ten eerste alle personen die zich niet identificeren als heteroseksueel. Ook transgenders (ofwel mensen die zich niet identificeren met het geslacht waarmee zij geboren zijn), interseksen (mensen die worden geboren in een lichaam dat niet (volledig) past binnen de maatschappelijke verwachting), queer-mensen (personen die zichzelf liever geen seksuele of genderidentiteit toe-eigenen) en alle andere variaties die hierop bestaan, vallen hieronder. LHBT’ers hebben gemiddeld genomen een minder goede veiligheidsbeleving dan hetero’s en hebben ze zowel online als offline veel vaker te maken met geweld en andere vormen van respectloos gedrag. Daarnaast kampen ze vaker met psychische klachten als depressies en burn-out. Genoeg reden om actie te ondernemen! Om hier iets aan te kunnen doen, is het belangrijk om te kijken naar hoe vijf thema’s - veiligheid, zichtbaarheid, zorg & welzijn, onderwijs en ontmoeting  – worden aangepakt.

 

Veiligheid

Onder veiligheid valt het inzetten van diensten van Art. 1 Midden Nederland. Zij hebben ook een discriminatiemeldpunt, waarvan de gemeenteraad graag wil dat daar meer bekendheid voor komt. De drempel voor het doen van aangifte moet zowel op de website als op het gemeentehuis, worden verlaagd. Verder wil het Regenboogplan ook graag meer inzet voor het meldpunt Roze in Blauw, van de politie. Deze teams zijn aanspreekpunt voor Lesbiennes, Homo’s, Biseksuelen,  Transgenders en Intersekse personen binnen en buiten de politie. Daarnaast wordt er ingezet op het geven van voorlichting, gastlessen en/of trainingen op scholen over een niet-heteroseksuele voorkeur.

Specifiek voor ouderen gaat er actie worden ondernomen om de veiligheid in verzorgingstehuizen te vergroten. Uit onderzoek van het SCP bleek namelijk dat hier behoefte aan is. Voor jongeren wil de gemeente onderzoeken hoe het veiligheidsklimaat verbeterd kan worden.

Jens: “Met de Jongerenraad hebben we bekeken hoe we de sfeer op bijvoorbeeld middelbare scholen en op straat kunnen verbeteren voor LHBT-jongeren. We zetten in op sterke GSA’s (Gender and Sexuality Alliances), dat zijn door leerlingen gedreven organisaties op scholen die actie ondernemen en voorlichting geven ter ondersteuning van LHBT’ers. Zij pleiten bijvoorbeeld bij schoolbesturen voor zichtbaarheid en goede seksuele voorlichting. Ook willen we dat de gemeente gaat investeren in goede voorlichting op basis- en middelbare scholen.”

 

Zichtbaarheid

Wanneer je als gemeente besluit om je in te zetten voor de rechten van LHBTI+, is het natuurlijk belangrijk om dit zichtbaar te maken. De gemeente wil dan ook graag genderneutrale toiletten in het gemeentehuis op de begane grond. Daarnaast zal de Regenboogvlag worden gehesen op de eerste dag van de maand van Pride in juni, de day of silence op 17 april, coming out-dag 11 oktober en op paarse vrijdag, dat is iedere tweede vrijdag in december.

In het akkoord is ook aandacht voor het onderzoeken in hoeverre en in welke omstandigheden sekse-registratie achterwege gelaten kan worden bij het uitreiken van documenten. Bijvoorbeeld bij bibliotheekpassen, formulieren van het sociaal team en Centrum voor Jeugd en Gezin, zou dit het geval kunnen zijn. Ook zullen de mogelijkheden worden onderzocht voor het aanbrengen van een Regenboog Zebrapad. Het regenboogzebrapad heeft een sterke symbolische waarde en is ook het meest zichtbaar. Het maakt aan de inwoners duidelijk dat iedereen mag zijn wie die is. 

Jens: “Er is wat controverse geweest over het regenboogzebrapad. Verschillende partijen in de raad en mensen op social media vonden het plan onnodig. Dan krijg je de gebruikelijke belastinggeld-argumenten. Ook klopt het dat een regenboogzebrapad niet rechtsgeldig is – dat is het alleen met witte strepen – maar we zorgen ervoor dat het een juridisch legitieme oversteekplaats is door witte strepen aan de zijkant en stoplichten. Dat maakt het zebrapad een mooie symbolische decoratie. Buiten dat het bijdraagt aan de zichtbaarheid, fleurt het het straatbeeld ook gewoon op!”

 

Zorg en Welzijn en ouderen

LHBTI wordt vaak geassocieerd met jongeren, maar het is natuurlijk een onderwerp dat speelt binnen iedere leeftijdscategorie! In sommige verzorgingstehuizen verstoppen ouderen foto’s van hun geliefden, uit angst voor de reacties van medebewoners. Daarom wil de gemeente samenwerken met het COC Roze 50 plus en Algemene Seniorenvereniging Zeist. Ook wil de gemeente in gesprek gaan met zorginstellingen over de Roze Loper. Dit is een certificaat voor woonzorg-, thuiszorg- en welzijnsinstellingen die aandacht besteden aan seksuele diversiteit bij cliënten en professionals.

 

Onderwijs

De gemeente wil inzetten op de aanwezigheid van Gender Sexuality Alliances (GSA) scholen. De GSA’s die er zijn, zijn namelijk niet heel actief en daarom is het belangrijk dat er begeleiding komt vanuit bijvoorbeeld de school. Daarnaast willen ze meer voorlichting op basisscholen en het voortgezet onderwijs.

 

Ontmoeting

Het is natuurlijk fijn om ervaringen met elkaar te kunnen delen. Hierom staat in de regenboogagenda dat er meer ontmoetingen gefaciliteerd moeten worden. Het Regenboogcafé is een initiatief van mensen zelf en het idee voor ontmoeting is ontstaan tijdens de gesprekken met de doelgroep. In de wijk ontmoetingsruimte, het Binnenbos in de wijk Kerkebosch, kunnen mensen elkaar één keer per maand ontmoeten. Ook heeft het regenboogplan aandacht voor het bevorderen van ´inclusief sporten´ in Zeist. Sporten is natuurlijk fijn en gezond, maar de sportcultuur moet voor LHBTI natuurlijk ook fijn en gezond zijn. Wanneer de gemeente subsidie verstrekt voor bepaalde (sport)evenementen, kan de gemeente iets opnemen over LHBTI in de subsidie voorwaarden. Daarnaast wordt gestimuleerd om bestaande culturele activiteiten een ‘regenboogtintje’ geven en nieuwe activiteiten te faciliteren.

GroenLinks wil vanzelfsprekend graag dat iedereen zich veilig en welkom voelt in de maatschappij. Iedereen moet hierin deel kunnen nemen, ongeacht je gender, seksuele voorkeur of andere factoren. Diversiteit is wat een samenleving boeiend maakt! Daarom juicht GroenLinks deze regenboogagenda van harte toe.