Ballonnen
Ballonnen

Uitzwaaien Ballonnen

Het oplaten van ballonnen tijdens feestelijke of bijzondere gelegenheden is een traditie maar ook een belasting voor onze natuur. Dieren raken verstrikt in de linten of eten de plastic resten van een ballon. Bovendien komen de opgelaten ballonnen elders als zwerfafval in zee of op het land weer terug. Het is tijd voor betere alternatieven.

Tijd voor een motie

Tijdens de Raad van 6 december 2018 stond een motie op de agenda die het college verzocht om een verbod op oplatingen van ballonnen op te nemen in de plaatselijke verordening (APV) en hieraan gekoppeld informatie te verspreiden richting scholen, verenigingen en ondernemers over de schadelijke effecten van het oplaten van ballonnen en eventuele alternatieven.

Brede steun

Deze motie op initiatief van SP samen met GroenLinks opgesteld wordt ondersteund door D66, Seyst.nu, NDZ en ChristenUnie SGP. Helaas is de motie, vanwege een gebrek aan tijd, doorgeschoven naar de Raad van 15 januari 2019. Gezien de brede steun voor de motie mag verwacht worden dat deze tijdens deze Raad zal worden aangenomen.

Eerste stap

Het verbod gaat dan niet per direct in. De wijziging van de plaatselijke verordening moet eerst worden opgesteld en vervolgens ook ter goedkeuring aan de Raad worden voorgelegd. Met het indienen van de motie is de eerste stap gezet.