Vrijdag 6 maart was GroenLinks te gast bij het Torenlaan Theater. Raadsleden Roel van Nieuwstadt en Falco van ’t Riet werden gastvrij ontvangen door Henk ter Voorde en Jan van der Linden, beide vrijwilligers van het Torenlaan Theater. Met hen bespreken wij het wel en wee van het theater en het Zeister Mannenkoor.

Het Torenlaan Theater, bij de recente verbouwing voorzien van een prachtige ruime en lichte entree, is naast de oefenruimte van diverse Zeister koren ook een sociaal cultureel centrum. De zalen, er zijn naast de grote zaal ook een aantal kleine vergader- en oefenruimten, en faciliteiten worden ter beschikking gesteld aan diverse organisaties in Zeist met een sociaal cultureel karakter. Zo zijn er naast de oefenavonden van de koren ook een kerkdienst, Jazz, dans en folk ontmoetingen en evenementen.

Het theater is eigendom van het Zeister Mannenkoor en wordt beheerd door een groep enthousiaste en deskundige vrijwilligers. Er wordt samengewerkt met andere culturele ontmoetingsplaatsen via het ‘Podia netwerk’. Daarnaast worden er goede contacten onderhouden met de omgeving en diverse andere verenigingen zoals de Algemene Seniorenvereniging Zeist. Het Torenlaan Theater heeft met ASZ een samenwerkingsverband voor diverse activiteiten.

Welke uitdagingen ziet het Torenlaan Theater voor de toekomst?
Het ledenbestand van het Mannenkoor (de belangrijkste bron van vrijwilligers) vergrijst, dat maakt dat het draaien van rooster van het theater en alles wat daarbij komt kijken (zoals planning van vrijwilligers en activiteiten, publiciteit, contacten met huurders, schoonmaak en onderhoud van het theater enz.) in de toekomst niet meer haalbaar is met alleen mensen uit het Mannenkoor.
Daarom is de afgelopen jaren begonnen met het aantrekken van vrijwilligers uit gebruikers van het gebouw (bv Shantykoor Nootdweer) en van buitenaf.

In overleg met de gemeente Zeist is aan Cultuur+Ondernemen gevraagd om de vereniging te begeleiden en te adviseren bij het ontwikkelen van een ondernemingsplan om genoemde vraagstukken nader te verkennen en oplossingsrichtingen te ontwikkelen. Hoofddoelstelling is waarborging van de continuïteit van het Torenlaan Theater en het Zeister Mannenkoor met behoud van haar unieke DNA.
Resultaat van het traject is een ondernemingsplan met één of meerdere uitgewerkte scenario’s dat de vereniging in staat stelt volgende stappen te zetten in de waarborging van de continuïteit.

De vraag is, gezien onze ambitie, of het runnen van het Torenlaantheater door vrijwilligers zowel qua menskracht als financieel een haalbare kaart is. Ook hierover zijn gesprekken met de gemeente.

Ondanks dat blijft de organisatie ambitieus, zij wil graag een bijdrage leveren aan de Zeister samenleving op sociaal en cultureel gebied. De activiteiten die plaatsvinden in het Theater trekken veel en een toenemend aantal enthousiaste deelnemers. Door te blijven streven naar een laagdrempelige toegang voor enerzijds organisatoren en anderzijds deelnemers hoopt het theater ook in de toekomst mensen te blijven trekken, juist ook die mensen die worstelen met eenzaamheid.