Verder is het een toetsingskader om te kijken of nieuwbouw en transformatie bijdraagt aan de opgaven die worden beschreven.

 

De woonvisie

De woonvisie heeft een aantal speerpunten, te weten: duurzaamheid, vergroten beschikbaarheid van betaalbare woningen voor middeninkomens, meer aanbod voor zowel spoedzoekers als bijzondere doelgroepen en het verbinden van wonen, zorg & welzijn in de wijk. Deze woonvisie is op verschillende manieren van betekenis voor de inwoners van Zeist. Zo moet de woonvisie er voor zorgen dat meer mensen in Zeist een passende woning kunnen vinden. Vooral de middeninkomens verdienen meer ruimte dan dat er nu is. Dit zijn vaak de mensen die werken in het onderwijs, de zorg, politie en andere vitale beroepen. Ook voor inwoners die door omstandigheden snel een huis nodig hebben, heeft deze woonvisie meerwaarde. De noodzaak hiervan is ook benoemd tijdens de maaltijd van Zeist. Door het creëren van meer (tijdelijke) huisvestingsoplossingen, kunnen zij worden geholpen. Een tijdelijke oplossing moet daarbij niet gezien worden als alternatief voor een permanente huisvesting, maar als alternatief voor het niet hebben van onderdak.

 

GroenLinks

GroenLinks is positief over de woonvisie zoals deze in het raadsvoorstel staat beschreven. De focus op duurzaamheid en betaalbaar wonen, stemt overeen met de idealen van GroenLinks. Ook is GroenLinks enthousiast over de samenwerking met de woningcorporaties en de focus op wonen, zorg en welzijn. GroenLinks is, kort samengevat, zeer te spreken over de vier speerpunten!

De woonvisie realiseert ook onderdelen uit de GroenLinks motie ‘Een huis is om in te wonen’ uit december 2018. Deze motie ging onder andere over de zelfbewoningsplicht voor koopwoningen in het lage middensegment. Er wordt in de woonvisie ook een aanzet gedaan voor het vergroten van het aantal rolstoeltoegankelijke woningen, zowel in de nieuwbouw als bij corporaties. Al zou uiteraard eigenlijk elke woning en elk gebouw rolstoeltoegankelijk moeten zijn!

Vanwege stijgende bouwkosten en huizenprijzen, is het aandeel van betaalbare woningen in de voorgestelde woning differentiatie afgenomen in deze woonvisie. Daar staat een extra groot middelduur segment tegenover. GroenLinks ziet graag dat het aandeel van de sociale huurwoningen op het totaal aantal woningen in Zeist gelijk blijft en zet zich in voor het realiseren van minimaal vijftig procent betaalbare woningen bij nieuwbouwprojecten. Laten we gezamenlijk streven naar meer duurzame en betaalbare woningen in Zeist!