GroenLinks Zeist

Austerlitz

Dit zijn onze speerpunten voor Austerlitz:

  • Zorgen dat Austerlitz ook in de avonden en weekenden bereikbaar is met openbaar of vervangend vervoer;
  • De fietsroutes naar Zeist en Driebergen verbreden en beter verlichten;
  • Aansluiting van de Austerlitzseweg op de Woudenbergseweg zoals beloofd uitvoeren en tijdelijke maatregelen nemen om de verkeersveiligheid snel te verbeteren;
  • Meer woonruimte voor starters en jongeren die in Austerlitz willen blijven wonen; Beter onderhoud van de openbare ruimte;
  • Koesteren van Austerlitz Zorgt als één van de meest succesvolle bewonersinitiatieven;
  • Blijvende ondersteuning van het dorpshuis vanwege de bindende functie in het dorp;
  • Subsidie voor het Beauforthuis vanwege het onderscheidende en gewaardeerde culturele programma en de multiculturele initiatieven.