• Meer woonruimte voor starters, jongeren en ouderen die in Austerlitz willen blijven wonen
  • Noodzakelijke sociale voorzieningen behouden, zoals horeca, winkels en sportfaciliteiten
  • Versterken van het dorpshuis vanwege de bindende functie in het dorp
  • Subsidie Beauforthuis verhogen voor meer (multicultureel) aanbod
  • Veilige oversteek N224 ter hoogte van het Beauforthuis en een upgrade van de parkeerplaatsen
  • Bereikbaarheid Austerlitz vergroten in de avonden en weekenden met OV
  • Veilige fietsroutes naar Zeist en Driebergen, ook in het donker
  • Beter onderhoud van straten, stoepen, bermen en plantsoenen