• Totaalplan ontwikkelen voor de Willem Arntszhoeve
  • Nieuwe bouwprojecten duurzaam en natuurinclusief uitvoeren met een groot aandeel sociale huurwoningen
  • Groen in de wijk uitbreiden en natuurvriendelijk onderhouden door bijvoorbeeld insectvriendelijk maaibeleid
  • Een autoluw en veilig dorp, zonder sluipverkeer over de Prins Alexanderweg en de Korte Poot
  • Een betere fietsroutes langs de McDonalds en een goede aansluiting van de Zandbergenlaan op de Boulevard
  • Behoud frequente en snelle OV-verbindingen met Zeist, Utrecht en station Den Dolder (lijn 59)
  • Schone bermen door beter onderhoud en beter opruimen van zwerfafval, vooral langs de Amersfoortseweg.
  • Meer plekken voor spelen, sporten en ontmoeten, voor meer contacten in de buurt en tegen eenzaamheid