• Meer ruimte maken voor voetgangers, gezellige terrassen en parkeerplaatsen voor fietsen
  • Minder auto’s op straat, meer parkeren in parkeergarages
  • Leegstaande winkelpanden goed gaan gebruiken, bijvoorbeeld als woning of duurzame winkel
  • Geen vervuilende vrachtauto’s in het centrum: winkels worden bevoorraad met schone transportmiddelen op vastgestelde tijden
  • Meer bomen en groen in het centrum
  • Woningen beschermen tegen extreme hitte en regenbuien door het aanleggen van groene daken. We vangen regenwater op.
  • Samen met de bewoners van de Steynlaan komen tot een nieuwe inrichting van de straat
  • Vaker legen van ondergrondse afvalcontainers om zwerfvuil en ongedierte tegen te gaan
  • Meer geld voor Kunstenhuis en bibliotheek