Ik wil met mijn voeten in de klei staan en aan de slag met concrete plannen. Aan de slag in de samenleving waar ik een tweedeling zie ontstaan. 

In de dagelijkse realiteit zie ik een voorhoede ontstaan met voornamelijk hoger en middelbare opgeleide mensen die initiatieven ontplooien en actief zijn in zorg- of energiecoöperaties, in sociale of maatschappelijke ondernemingen. Maar waar blijft de rest? Groepen ouderen, migranten, lager opgeleiden of de mensen met een verstandelijke beperking hebben moeite de weg te vinden en zaken goed voor zichzelf te regelen. Terwijl dat juist voor hun hard nodig is. Ik wil ook een stem geven aan ervaringen van mensen die momenteel nauwelijks gehoord worden en het lastig vinden om aansluiting te houden. Ook wil ik de inbreng van ervaringsdeskundigen en burgerparticipatie verbeteren. 

Het coalitieakkoord is de basis. De kernwaarden en politieke visie van GroenLinks zijn een prima kompas om dit binnen het college mede vorm te geven. Mijn hart ligt bij de sociale thema's, maar een groene omgeving en duurzaamheid horen daar vanzelfsprekend bij. Samen moeten we zorgen voor een goede leefomgeving. Maar de kracht ligt in de samenleving en samen met de inwoners kunnen we de toekomst vormen en ik vind het mijn taak om iedereen aan te laten sluiten. 

Laura Hoogstraten

PORTEFEUILLE(S)

Ik heb de volgende onderwerpen in mijn portefeuille

  • Wonen en Meedoen inclusief verduurzaming woningaanbod en versnellingsopgave
  • Inclusieve samenleving
  • Taalonderwijs
  • Jeugd en Onderwijs
  • Integratie
  • Dierenwelzijn
  • Parkeren
  • Project Centrumplan
  • Wijkwethouder Centrum en Lyceumkwartier