De Basis op orde

In de afgelopen vier jaar zijn er duurzame fundamenten gelegd voor wonen, jeugdzorg, sociale teams en taalonderwijs voor volwassenen. Ik heb de visie dat je pas mee kan doen als de sociale basis op orde is.  Wanneer er grote zorgen zijn over bijvoorbeeld schulden, psychische gezondheid of angst om uit huis te worden gezet, lukt het niet om je concentreren op werk, school of soms zelf op de gewone dagelijkse dingen. Het is dan heel moeilijk om mee te doen.

Daarom is het belangrijk dat de sociale basis (gezondheid, inkomen, woning) op orde is, en de gemeente biedt ondersteuning om dit voor elkaar te krijgen en te behouden. Ik heb mij ervoor ingezet dat in Zeist niemand uit huis wordt gezet wegens het niet kunnen betalen van de huur. We helpen om de schulden op te lossen en perspectief en rust te brengen in een langdurige stressvolle situatie. Het lukt steeds beter om buiten de lijntjes te denken en te handelen en te bekijken wat de oplossing is, naar wat écht helpt.

Taal

Taal is een belangrijke basisvoorwaarde om mee te kunnen doen.  Ik heb me dan ook ingezet om het taalonderwijs voor volwassen een kwaliteitsverbetering te geven. Met de ‘Taalaanpak Zeist’ zijn er grote stappen gezet in taalonderwijs die aansluiten bij de interesses van de deelnemers en gericht zijn op het vergroten van de zelfstandigheid. Zo vertellen moeders mij bijvoorbeeld trots dat zij nu zelf in staat zijn om dingen voor hun kind te regelen, speelafspraakjes, bezoekjes aan het consultatiebureau of het gesprekje met de juf. Als je de ouders helpt, dan help je ook de kinderen!

Kansrijke start

We gunnen allemaal onze kinderen een kansrijke toekomst. Problemen horen bij het leven en niet alles hoeft meteen met jeugdzorg te worden opgelost. Wanneer er echt wat aan de hand is moet er hulp beschikbaar zijn, makkelijk te vinden en zonder wachttijd. De afgelopen vier jaar zijn er belangrijke stappen gezet om de jeugdzorg op orde te brengen. De jeugdteams werken steeds beter samen met scholen zodat problemen en vragen sneller gevonden en opgelost kunnen worden. Daarmee voorkomen we dat problemen groter en complexer worden. Er is een echtscheidingsloket waar ouders die denken aan scheiden advies kunnen krijgen over juridische vragen en, nog belangrijker, wat is het beste voor de kinderen? Met het Loket proberen we te voorkomen dat er een ‘vechtscheiding’ ontstaat wat een belangrijke oorzaak is van kinderen en jongeren met psychische problemen.

De aankomende vier jaar is er nog veel werk nodig om de jeugdzorg verder op orde te krijgen. De werkdruk voor professionals is hoog en er is veel verloop. Er zijn wachtlijsten bij specialistische zorg en daardoor loopt de zorg voor lichtere vragen ook vast. Het Kabinet zal structureel meer middelen moeten geven om ook die problemen goed te kunnen aanpakken.

Het beste is natuurlijk om te voorkomen dat er problemen ontstaan. Daarom heb ik me ingezet voor een kansrijke start voor kinderen. De eerste 1000 dagen (vanaf de zwangerschap tot 2 jaar) van een kind zijn heel belangrijk voor de kansen later. Door jonge aanstaande moeders te begeleiden en te helpen met een gezonde levensstijl en het opbouwen van een stevig sociaal netwerk, krijgen ze meer zelfvertrouwen in de opvoeding van hun kinderen. Een rustige, gezonde, veilige en stressvrije zwangerschap en eerste twee jaar van een kind zijn goud waard. Zo krijgt de baby een veilige en gezonde start.

Wonen

Eind 2020 heeft de gemeenteraad de nieuwe Woonvisie vastgesteld met daarin aandacht voor belangrijke vraagstukken. Uiteraard aandacht voor wonen en duurzaamheid, waarvan de urgentie niet alleen voor het milieu steeds groter wordt, maar ook voor mensen die de hogere energierekening niet meer kunnen betalen. Zo is er met de corporaties afgesproken dat zij flink werk maken van het isoleren van de huurwoningen.

Er is daarnaast aandacht voor bijzondere doelgroepen die een passende woning nodig hebben. Er zal daarvoor meer aanbod gerealiseerd moeten worden, en dat in de al schaarse ruimte die we hebben. Wonen, zorg en welzijn in de wijk wordt dan ook steeds belangrijker om goed vorm te geven. En er is een groep mensen met een middeninkomen die tussen het wal en schip vallen. Zij verdienen te veel voor sociale huur maar onvoldoende om een woningen van boven de 1000 euro huur te betalen of om een huis te kopen. Het aanbod lagere middel dure huur van rond de 800- 900 euro moet omhoog en we moeten ook zorgen dat de woningen in die prijsklasse blijven.

De wooncrisis vraagt om doorpakken en het bijbouwen van meer woningen. Dat mag niet ten koste gaan van groen en natuur. Als er gebouwd en ontwikkeld wordt, dan is dat uiteraard natuur-inclusief en wordt er per saldo meer groen en biodiversiteit gerealiseerd dan voor de ontwikkeling. Hierin moet de gemeente de regie nemen, evenals met de energietransitie. De lasten hiervan moeten evenredig verdeeld worden. Het mag niet zo zijn dat alleen mensen die hun huis makkelijk kunnen verduurzamen kunnen profiteren van een lagere energierekening.

Divers en inclusief

Iedereen in Zeist mag zichzelf zijn. Er is een regenboog zebrapad om zichtbaarheid te geven aan diversiteit in de gemeente. Het bevorderen van de dialoog, juist onder jongeren, over LHBTIQ+ is belangrijk. Verder is werk gemaakt van Roze in Blauw en voor LHBTIQ+ ouderen met behulp van de Roze Loper. Diversiteit is ook aandacht hebben voor inclusie en toegankelijkheid. Kan iedereen meedoen, of zijn er letterlijk drempels waardoor je beperkt wordt? Met de inclusieagenda zijn er onder andere 74 openbare getoetst op toegankelijkheid. Er is een stimulering subsidie om ondernemers te helpen hun bedrijf toegankelijk te maken voor iedereen. Het politiebureau in Zeist is de eerste met een Zilveren Nederlands Keurmerk voor Toegankelijkheid. Het inclusief denken en werken is een cultuurverandering en daar is een goede start mee gemaakt en zal de komende periode een speerpunt blijven, zodat iedereen echt kan meedoen.

Menselijk, eerlijk en duurzaam zijn begrippen die voor mij vorm geven aan mijn werk als wethouder. Vanuit de menselijke maat op duurzame wijze Zeist mooier en beter maken. In dat proces komen er allerlei dillema’s op ons pad waar je als wethouder een antwoord op moet geven. Niet alles kan voor iedereen perfect zijn. We moeten soms accepteren dat iets gaat zoals het gaat. Het moet dan wel inzichtelijk zijn waarom dat is. Dat iedereen eerlijk en transparant is meegenomen in de besluitvorming is superbelangrijk. Dat brengt mij weer naar het begin van mijn verhaal: we doen het samen!

PORTEFEUILLE(S)

Ik heb de volgende onderwerpen in mijn portefeuille

  • Werk en inkomen
  • Bestaanszekerheid
  • WMO
  • Ouderen en Welzijn
  • Asiel en integratie
  • Taal
  • Wonen
  • Kunst en Cultuur