Kandidaten Zeist-Noord

Zeist-Noord

Dit zijn onze speerpunten voor Zeist-Noord:

  • Meer ontmoetingsplekken en buurthuizen, zodat inwoners elkaar ontmoeten en leren kennen;
  • Goed onderhoud van de openbare ruimte zoals wegen, verlichting en groen;
  • Verbetering van de luchtkwaliteit door verlaging van de snelheid op de A28 en een volledige overkapping;
  • Gevoel van veiligheid vergroten door overlast van hangjongeren, diefstal en zwerfafval tegen te gaan.

SPECIFIEK VOOR VOLLENHOVE:

  • Meer speelplekken voor kinderen;
  • Saneren van de bodem (asbest) om veiligheidsrisico’s in de toekomst te voorkomen.

SPECIFIEK VOOR VERZETSWIJK, INDISCHE BUURT, VALCKENBOSCH EN DIJNSELBUURT:

  • Verharding van het “modderpad” met split (op de oude spoorweg naar Den Dolder);
  • Meewerken aan het opzetten van een wijkvereniging;
  • Verbinding tot stand brengen tussen de Montessorischool, de Turkse moskee en de wijkbewoners en meer wijkgericht werken;
  • Opknappen van buurten waar de sloopplannen zijn uitgesteld.