• Zeist -Noord blijft de meest betaalbaar wijk van Zeist voor iedereen
  • Een eerlijke aanpak van de klimaatcrisis. We zetten maximaal in op isolatie van (huur)woningen en helpen mensen uit energiearmoede komen
  • We verbeteren Vollenhove met het project Vollenhove Vooruit! Inwoners van de Warande en Drive Zeist hebben ook inspraak
  • Goed aanbod van taalonderwijs, schuldhulpverlening en zorg & welzijn voor iedereen die het nodig heeft
  • Wegen en verlichting van fietspaden verbeteren
  • Een groenere leefomgeving met minder zwerfafval.
  • Bewonersintitiatieven zijn welkom, van buurtmoestuin tot natuurspeeltuin
  • Iedereen kan goed, schoon en betaalbaar reizen met goed openbaar vervoer, én we gaan voor meer deelauto’s en meer laadpalen voor elektrische auto’s
  • Minder racen op de Bergweg. De maximumsnelheid omlaag en beter handhaven