Het betreft vaak goedkopere woningen waarbij starters op de woningmarkt met een beperkte beurs makkelijk worden over boden door beleggers. Het grote aantal beleggers creëert ook extra vraag op de woningmarkt en heeft daarmee een prijsopdrijvend effect. Ook daarvan ondervinden de starters op de woningmarkt en mensen met een kleine beurs de meeste hinder. 

 

Hoe ziet de regeling eruit? Er wordt aan de huisvestingsverordening een paragraaf opkoopbescherming toegevoegd. De opkoopbescherming geldt voor geheel Zeist voor woningen tot een WOZ-waarde van 521.000 euro en treedt per 1 juni 2022 in werking. Vanaf 1 juli 2023 zal de waarde jaarlijks worden vastgesteld, waarbij het uitgangspunt is dat 60% van de koopwoningen onder de vastgestelde WOZ-waarde valt. De opkoopbescherming voorkomt dat beleggers dergelijke woningen opkopen en tegen hoge huurprijzen in de markt zetten. De eerste vier jaar is het namelijk niet toegestaan om zonder door de gemeente afgegeven vergunning het aangekochte huis te verhuren. Echter, er zijn wel enkele criteria die een uitzondering op eigen bewoning toestaan, waaronder het in gebruik geven van De woonruimte aan iemand die een bloed- of aanverwantschap in de eerste of tweede graad is met de eigenaar.

 

GroenLinks is blij dat er een nieuw instrument is toegevoegd om de woningmarkt weer enigszins in balans te krijgen en een primaire levensbehoefte, wonen, uit handen te houden van beleggers die woningen als beleggingsopject zien. De fractie heeft dan ook vol overtuiging ingestemd met het voorstel.