Kandidaten Den Dolder

Den Dolder

Dit zijn onze speerpunten voor Den Dolder:

  • Samen met Altrecht en Aventurijn/Fivoor en de politie blijven zorgen voor een hoge mate van veiligheid op de terreinen en in de omgeving en een adequate bestrijding van drugsoverlast;
  • Behoud van het groen op de WA Hoeve, alleen bouwen op bestaande bouwlocaties;
  • Tegengaan sluipverkeer en vrachtwagens op de Pleineslaan;
  • Nieuwbouw moet minimaal energieneutraal zijn en niet meer op gas aangesloten;
  • Uitkomsten van het verkeerskundig onderzoek afwachten om de beste beslissing te kunnen nemen voor de spoorwegovergang (wel of niet sluiten voor autoverkeer);
  • Intussen wel onderzoeken hoe de chaotische verkeerssituatie rond de Albert Heijn en de spoorwegovergang verbeterd kan worden;
  • Zuinig zijn op de Kameel als belangrijk ontmoetingscentrum;
  • Meer speelgelegenheid voor kleine kinderen in Den Dolder Noord.