Definitieve Kandidatenlijst GroenLinks Zeist 2018
Definitieve Kandidatenlijst GroenLinks Zeist 2018

Definitieve kandidatenlijst 2018

Op 15 november is de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018 vastgesteld. 

Met een recordaantal van 44 leden (ruim 20% van de leden) was de Algemene Ledenvergadering te gast bij Bartimeus. Voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 is door de kandidatencommissie van GroenLinks een conceptkandidatenlijst opgesteld, waarna de leden tijdens de ALV hebben gestemd over de lijst. 

Fractievoorzitter Ronald Camstra werd verkozen als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen