Tijdens de pridemaand vieren we de liefde, de diversiteit van onze samenleving en de emancipatie. Houden van wie je houdt, zijn wie je bent en je op jouw eigen manier kunnen uitdrukken is het recht van iedereen. Tegelijkertijd is het ook belangrijk om stil te staan bij het feit dat vele mensen van de LHBTIQ+ gemeenschap (een parapluterm voor onder andere lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, transgenders, interseksuelen, personen die zich niet als man of vrouw identificeren en anderen) nog steeds vaak tegen discriminatie en intimidatie aanlopen. Sommige kunnen nog steeds niet veilig uit de kast komen.

Ook in Zeist willen we uiteraard graag opkomen voor de rechten van deze mensen. In 2020 heeft de gemeenteraad dan ook ingestemd met het invoeren van de regenboogagenda, waarover al eerder op deze website een artikel verscheen. Eén van de speerpunten is het plaatsen van een regenboogzebrapad op de Slotlaan. Deze zal binnenkort worden geopend door wethouder Laura Hoogstraten! GroenLinks is hier erg enthousiast over, omdat het een belangrijk signaal afgeeft dat de gemeente er voor iedereen is. Het plan vergroot onder andere de veiligheid en zichtbaarheid van personen van de LHBTIQ+-gemeenschap.

Afgelopen jaar heeft de gemeenteraad ook ingestemd met de motie Safe Streets, die als doel heeft om straatintimidatie in het algemeen tegen te gaan. Helaas vindt straatintimidatie ook nog steeds veel plaats bij mensen van de LHBTIQ+-gemeenschap. Met deze motie kan de omvang en aard van het probleem in kaart worden gebracht. Ook kunnen er campagnes en bijeenkomsten over dit onderwerp worden opgezet.

We hopen hierdoor bij te kunnen dragen aan een veiliger klimaat voor iedereen, want Zeist is van ons allemaal!