• Vaart maken met het verduurzamen van sociale huurwoningen
  • Wijkbudget beschikbaar stellen voor het verder vergroenen van de wijk door aanleg van tiny forests, bloemenlinten en buurtmoestuinen
  • Een buurthuis voor de Dichterswijk ontwikkelen samen met de bewoners
  • Leegstaande panden Utrechtseweg transformeren tot starterswoningen of (kleinschalige) bedrijven
  • Meer veiligheid voor fietsers en voetgangers op Schaerweijdelaan en Panweg
  • Het aantal inbraken in Dichterswijk en Patijnpark verminderen
  • De Warande (her)ontwikkelen tot duurzame woningen voor studenten, jongeren en starters
  • Ook bij de Warande GFT containers plaatsen